Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Odvolání poskytnutí údajů třetí osobě - CzechPOINT@home - Detail záznamu

Informace o dokumentu
Datum zveřejnění: 13.05.2013
Datum poslední modifikace: 09.04.2016
ID záznamu: m:2162

Popis:

Na základě zaslání žádosti o odvolání poskytnutí údajů třetí osobě přestanou být poskytovány údaje žadatele (nebo údaje subjektu, v němž je žadatel statutárním orgánem) třetí osobě.
Odvolání poskytnutí údajů se provádí pouze tehdy, pokud byly údaje vybraným subjektům (fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám) dříve poskytnuty.
Podání žádosti není zpoplatněno.

Náležitosti:

Žadatel musí mít zřízenou vlastní datovou schránku fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo musí být statutárním orgánem v datové schránce právnické osoby. Pro zaslání žádosti je nutné vyplnit a odeslat formulář, který je k dispozici v levém panelu této stránky. Při odeslání formuláře je žadatel vyzván k zadání přístupových údajů do datové schránky. Úspěšným přihlášením je ověřena totožnost žadatele.

Výsledek:

Potvrzení o odvolání poskytnutí údajů třetí osobě je automaticky zasíláno do datové schránky žadatele jako datová zpráva určená do vlastních rukou. Potvrzení o odvolání poskytnutí údajů třetí osobě obsahuje identifikaci žadatele, informaci o třetích stranách a výsledek odvolání poskytnutí. Po zaslání žádosti přestanou být údaje o žadateli z Registru obyvatel / osob poskytovány vybraným třetím osobám