Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob - CzechPOINT@home - Detail záznamu

Informace o dokumentu
Datum zveřejnění: 13.05.2013
Datum poslední modifikace: 16.02.2017
ID záznamu: m:2160

Popis:

Na základě zaslání žádosti o změně údajů v Registru osob podává žadatel návrh na reklamaci referenčních údajů vedených v Registru osob.
O reklamaci údajů při zjištění nesouladu v Registru osob může žádat podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Podání žádosti není zpoplatněno.

Náležitosti:

Žadatel musí mít zřízenou vlastní datovou schránku podnikající fyzické osoby nebo musí být statutárním orgánem v datové schránce právnické osoby. Pro zaslání žádosti je nutné vyplnit a odeslat formulář, který je k dispozici v levém panelu této stránky. Při odeslání formuláře je žadatel vyzván k zadání přístupových údajů do datové schránky. Úspěšným přihlášením je ověřena totožnost žadatele.

Výsledek:

Potvrzení o zaslání žádosti o reklamaci údajů v Registru osob je automaticky zasíláno do datové schránky žadatele. Potvrzení je zasláno jako datová zpráva určená do vlastních rukou.
Potvrzení o zaslání žádosti o reklamaci údajů v Registru osob obsahuje identifikaci žadatele, soupis reklamovaných údajů a ID reklamace.