Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Změna údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel - CzechPOINT@home - Detail záznamu

Informace o dokumentu
Datum zveřejnění: 13.05.2013
Datum poslední modifikace: 09.04.2016
ID záznamu: m:2157

Popis:

Na základě vyplnění a odeslání žádosti dojde k podání návrhu na změnu vlastních referenčních údajů vedených v Registru obyvatel.
O změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel může žádat fyzická osoba. Podání žádosti není zpoplatněno.

Náležitosti:

Žadatel musí mít zřízenou vlastní datovou schránku fyzické osoby. Pro zaslání žádosti je nutné vyplnit a odeslat formulář, který je k dispozici v levém panelu této stránky. Při odeslání formuláře je žadatel vyzván k zadání přístupových údajů do datové schránky. Úspěšným přihlášením je ověřena totožnost žadatele.

Výsledek:

Potvrzení o zaslání žádosti o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel je automaticky zasíláno do datové schránky žadatele jako datová zpráva určená do vlastních rukou. Potvrzení o zaslání žádosti o změnu údajů při zjištění nesouladu v Registru obyvatel obsahuje identifikaci žadatele, soupis reklamovaných údajů a ID reklamace.