Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Výpis o využití údajů z Registru obyvatel - CzechPOINT@home - Detail záznamu

Informace o dokumentu
Datum zveřejnění: 13.05.2013
Datum poslední modifikace: 09.04.2016
ID záznamu: m:2156

Popis:

Na základě vyplnění a odeslání žádosti dojde k vydání elektronického výpisu o využití údajů z Registru obyvatel. Tento výpis může být vydán fyzické osobě. Vydání výpisu není zpoplatněno.

Náležitosti:

Žadatel musí mít zřízenou vlastní datovou schránku fyzické osoby. Pro zaslání žádosti je nutné vyplnit a odeslat formulář, který je k dispozici v levém panelu této stránky. Při odeslání formuláře je žadatel vyzván k zadání přístupových údajů do datové schránky. Úspěšným přihlášením je ověřena totožnost žadatele.

Výsledek:

Požadovaný výpis o využití údajů z Registru obyvatel je automaticky zaslán do datové schránky žadatele. Výpis je zasílán jako datová zpráva určená do vlastních rukou.
Výpis obsahuje identifikaci žadatele a seznam subjektů, které v zadaném časovém intervalu využily údaje o žadateli vedené v Registru obyvatel.