Jít na obsah Jít na hlavní menu Jít na podmenu této stránky Hledat

Vstupní formality


Za správnost
návodu odpovídá:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí Stáhnout životní situaci v xml Kompletní zobrazení
ID datové zprávy
i:238-415
Datum publikace
13.03.2012
Poslední aktualizace
13.04.2010

Letištní průjezdní vízum - vízum typu A

03. Pojmenování (název) životní situace

Letištní průjezdní vízum - vízum typu A

04. Základní informace k životní situaci

Letištní průjezdní vízum uděluje zastupitelský úřad České republiky na žádost cizince, který z důvodu čekání na letecký spoj je nucen pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky.
Okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, stanovuje vyhláška č. 446/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Letištní průjezdní vízum
jednosměrné opravňuje cizince k pobytu v tranzitním prostoru po dobu čekání na letecký spoj uvedený v letence,
obousměrné opravňuje cizince ke dvojímu pobytu po dobu čekání na letecký spoj uvedený v letence.
Doba platnosti letištního průjezdního víza se stanoví podle předpokládaného počtu pobytů v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky, nejdéle však na 6 měsíců.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Cizinec, který je nucen z důvodu čekání na letecký spoj pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky a na kterého se tato povinnost vztahuje.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o udělení letištního průjezdního víza.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Letištní průjezdní vízum uděluje zastupitelský úřad České republiky v zahraničí .

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání žádosti o udělení letištního průjezdního víza cizinec předloží:
vyplněný formulář žádosti o vízum,
cestovní doklad,
fotografie,
doklady týkající se pokračování cesty do cílové destinace po předpokládaném letištním průjezdu (letenka, vízum cílového státu - pakliže jej cílový stát vyžaduje),
informace, které umožňují posoudit záměr cizince nevstoupit na území České republiky/schengenského prostoru,
poplatek za podání žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o udělení letištního průjezdního víza se podává na úředním tiskopisu, který je k dispozici na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí nebo k vytištění na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky .

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vízový poplatek za podání žádosti o udělení letištního průjezdního víza činí 60 EUR.
Občané států, jenž mají s Evropským společenstvím uzavřenou dohodu o usnadnění vízového režimu, hradí správní poplatek za přijetí žádosti o udělení letištního průjezdního víza 35 EUR.
Děti od 6 let do 12 let hradí vízový poplatek za letištní průjezdní vízum ve výši 35 EUR.
Od vízových poplatků jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:
1
rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
2
osoby mladší 6 let,
3
držitelé diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů,
4
žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
5
výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES, ze dne 28. září 2005, pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu,
6
zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.
Od vízových poplatků mohou být osvobozeny následující kategorie žadatelů:
1
osoby ve věku od 6 let do 11 let (včetně),
2
osoby ve věku do 25 let, které se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.
U kategorií osob, které mohou být osvobozeny od vízového poplatku, záleží na posouzení zastupitelského úřadu České republiky, zda bude tento poplatek vybírán.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny požadované podmínky k podání žádosti o letištní průjezdní vízum je tato žádost vyřízena v 15denní lhůtě.
V případě nutnosti dalšího posouzení žádosti či nutné konzultace s orgány zastupovaného členského státu může být lhůta prodloužena na dobu 30 dnů.
Ve výjimečných případech, pokud je třeba předložit další dokumenty k žádosti o vízum, může být lhůta prodloužena nanejvýše na 60 kalendářních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Zastupitelský úřad písemně informuje o důvodech zamítnutí žádosti o letištní průjezdní vízum. Rozhodnutí o neudělení víza je konečné a nepodléhá soudnímu odvolání.
Výjimkou jsou rodinní příslušníci občanů Evropské unie, kteří mohou do 15 dnů ode dne doručení oznámení o neudělení víza požádat (prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky nebo přímo na Ministerstvu zahraničních věcí) o nové posouzení důvodů neudělení víza.
Ministerstvo zahraničních věcí žádost znovu posoudí v 60denní lhůtě ode dne podání žádosti o přezkum.
Odpověď se zasílá prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu České republiky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.
Případné nesplnění zákonem stanovených požadavků povede k neudělení víza.

22. Další informace

Můžete se obrátit na příslušný zastupitelský úřad České republiky v zahraničí .

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

05.04.2010

28. Popis byl naposledy aktualizován

13.04.2010

29. Datum konce platnosti popisu

05.04.2011