Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Národní katalog otevřených dat - Datové sady - g:234422116:35808284

Informace o instituci
Název subjektu: Český úřad zeměměřický a katastrální
ID datové schránky: uuaaatg
Datum zveřejnění: 07.06.2017
Datum poslední modifikace: 08.08.2017
ID záznamu: g:234422116:35808284
Informace o rejstříku
Název: Katastrální mapa pro katastrální území - Horky u Stínavy [924270]Vyhledání podobných záznamů
Popis: Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. V rámci této stahovací služby je KM poskytována rozděleně po katastrálních územích ve formátu VFK v souřadnicovém systému JTSK (EPSG:5514). K dispozici jsou pouze ta území, ve kterých je KM vedena ve formě DKM, nebo KMD.Vyhledání podobných záznamů
Kurátor: Český úřad zeměměřický a katastrální, cuzk.helpdesk@cuzk.cz
Periodicita aktualizace: Měsíčně
Dotčené časové období: 7. 8. 2017 - 7. 8. 2017
Geografická oblast: #924270Vyhledání podobných záznamů
Klasifikace obsahu:
Klíčová slova: Katastrální mapa; VFKVyhledání podobných záznamů
Dokumentace datové sady:
ID záznamu v RDZ: 358082841Vyhledání podobných záznamů
ID datové sady: 358082841!cz-00025712-cuzk_km-ku-vfk_924270Vyhledání podobných záznamů
 

Datové zdroje

Název:Popis struktury:Podmínky užití:Data:Dotčené časové období:
924270podmínky data (TXT)
Metadata ke stažení: metadata.xml (XML, 1,78 kB) (XML, 1,78 kB)
 
Operace: Mám podobná data a chci je také zaregistrovat do NKOD
 

Navázané záznamy

Národní katalog otevřených dat > Rejstřík datových zdrojů

ID záznamu:Publikující:Typ:Název:Stav záznamu:
358082841Český úřad zeměměřický...katalogOtevřená data ČÚZKzpracováno 2017-08-21 08:48:41